THE WORLDWIDE OBSTACLES INVOLVED TOWARDS WOMEN’S ADVANCEMENT IN POLITICS / Kadının Siyasette Yükselmesine Yönelik Dünya Çapında Engeller

Xhuljeta Krasta

Öz


Despite significant advances in education and political participation, women remain underrepresented in leadership positions in politics and businesses across the globe. Women’s participation in decision-making processes remains at a low level.  This very fact is conditioned by the qualities of the democratic development of the society; from the economic, social and cultural development of the country; by heritage and existing mentalities as well as by the features of the transition period that a country is going through. Having said all of the above reasons, this paper concerns the difficulties that women are faced with in adjusting themselves to the current reality of a globalized capitalist world. Women’s political participation is a topic of great theoretical and practical interest. As a result, this paper aims to explain the factors and barriers which do reveal the insufficient numbers of women entering high positions in politics.

*****

Eğitimde ve siyasi katılımda kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, kadınlar politika ve iş dünyasındaki liderlik pozisyonlarında yeterince temsil edilmemektedir. Kadınların karar alma süreçlerine katılımı düşük seviyede kalmaktadır. Bu gerçek, toplumun demokratik gelişiminin niteliklerine bağlıdır; ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminden; miras ve mevcut zihniyetler ile bir ülkenin geçtiği geçiş döneminin özelliklerine göre değişir. Yukarıdaki nedenlerin hepsini söyledikten sonra, bu yazı, kadınların kendilerini küreselleşmiş bir kapitalist dünyanın güncel gerçekliğine uymasıyla yüz yüze kaldıkları zorluklarla ilgilendirmektedir. Kadınların siyasi katılımı teorik ve pratik açıdan büyük bir ilgi alanına giren bir konudur; Sonuç olarak bu yazıda, siyasette yüksek mevkilere giren kadın sayısının yetersiz olduğunu açıklayan faktörleri ve engelleri açıklamak amaçlanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Women, gender, political participation, representation, barriers / Kadın, cinsiyet, siyasi katılım, temsil, engeller.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu