HENRI BERGSON’DA ZEKÂ VE İÇGÜDÜ / Intelligence and Instinct in Henri Bergson

Mustafa Korkmaz

Öz


Henri Bergson’un üzerinde analizler yaptığı içgüdü ve zekâ, canlı ve cansız maddeler üzerinde bilgiler edinmemizi sağlar. Bir yanda madde dediğimiz cansız varlıklar vardır ve bu alanda hem icat yapmak hem de maddeye şekil vermek için zekâmızı kullanırız. Diğer tarafta ise ölçülemeyen ve hesap edilemeyen ruh, özgürlük ve yaratma konuları vardır. Bu alanda ise bilgiler edinmemizi sağlayan şey, içgüdüdür. İçgüdü, canlı varlıklar için bilme aracıdır, ancak insanlar söz konusu olduğunda Bergson’un ortaya koymuş olduğu sezgi yöntemine de içgüdüden bağımsız olmadığından yer verdik. Zira sezgi, içgüdü kaynaklı olup insanlarda ruh, yaratma, özgürlük gibi konularda bilme aracıdır.

*****

The instinct and intelligence that Henri Bergson has analyzed on it allows us to obtain information on living and inanimate objects. There are inanimate beings that we call the matter in one hand, and we use intelligence to invent it and to shape it. On the other hand, there are soul, freedom, and creation that can not be measured and calculated. In this area, it is instinct that allows us to obtain information. Instinct is an instrument of knowing for living beings, but we have included the intuition method that Bergson put forward when people talk about it because of not independent of instinct. For intuition is based on instinct and it is an instrument of knowing in matters such as soul, creation, freedom in people.


Anahtar Kelimeler


Zekâ, içgüdü, sezgi, canlı ve cansız, madde / Intelligence, instinct, intuition, living and nonliving, matter.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu