Yazar Detayları

Musahan, Ali Yıldız, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 12 (2022) - Makale / Article
    ORTA ASYA ÖRNEĞİNDE RADİKAL DİNİ ÖRGÜTLERİN MEDYA FAALİYETLERİ, ETKİLERİ VE SONUÇLARI / Media Activities of Radical Religious Organizations in the Example of Central Asia, Effects and Results
    Öz  PDF  PDF
  • Sayı 13 (2023) - Makale / Article
    MAVERAÜNNEHİR BÖLGESİNDE MUTEZİLE-MATURİDİ EKOLLERİNİN ETKİLEŞİMİ VE TEOLOJİK ALANDAKİ ETKİLERİ / The Interaction of Mu’tazili and Maturidi Schools in the Region of Transoxiana and Its Theological Effects
    Öz  PDF