Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

 1. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. (Interdisciplinary Journal of Social Sciences is a refereed peer-reviewed journal of which is published semiannually, in June and December. The official languages of the journal are Turkish and English.)
 2. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi akademik makalelerin yanı sıra sosyal ve beşeri bilimler alanındaki akademik etkinlik, söyleşi, kitap değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir. (Interdisciplinary Journal of Social Sciences also publishes academic activities, interviews, book reviews and critical papers in the social sciences and humanities, beside academic papers as long as they are between 600 and 1000 words.)
 3. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi çeviri makalelere de yer verir. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır. (Interdisciplinary Journal of Social Sciences also publishes translations. All translations should include the name of the original paper, its writer, its date, its place of publication, information about the journal in which it is published and the consent of the original publisher if it is still under the copyright protection.)
 4. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. (There is a blind review system in the journal. Each paper sent for publication is evaluated by at least two referees.)
 5. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar 150 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazılarda kullanılan kaynaklar makale sonunda kaynakça listesi olarak Chicago (gerektiğinde APA) formatında verilmiş olmalıdır.  (All papers should contain 150 words abstract both in Turkish and English. They should contain key words in Turkish and English. References and bibliography should be given in Chicago Style (or APA if required) at the end of the paper.)
 6. Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından gönderilen yazıların isimsiz olmak üzere ADS Makale Sistemi üzerinden online olarak gönderilmesi gerekir. (Since there is a blind review process, papers must be sent online without name of the author, by OJS Manuscript System.)
 7. Yazılar mümkün olduğunca 6000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne 1,5 aralıklı, sol, sağ ve üst 4,5 cm, alt 3,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazılarda, alt başlıklar dahil, Times New Roman 11 punto kullanılmalıdır. (Papers should not exceed 6000 words as much as possible, with a one and half space interlining, with margins left, right and up 4.5 cm, down 3,5 cm. In papers it should be made use of Times New Roman 11 points.)
 8. Yazı içinde grafik veya resim varsa maksimum 10x20 ebatında ve ayrı bir dosya olarak jpeg veya jpg formatında gönderilmelidir. (Any picture or graphics in the paper should be sent separately as a jpeg or jpg file and should be maksimum 10x20 cm. in size.)
 9. Yayın Kurulu, yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına karar verme yetkisine sahiptir. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir.  (Editorial Board is fully authorized about whether to publish or not to publish the paper. The author is fully responsible for the ideas in the paper.)
 10. Yayımlanan yazıların tüm hakları Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. (All rights of the published papers belong to Interdisciplinary Journal of Social Sciences. The author of the paper should be cited for any citations from the paper.)

Metin İçi Kaynak Gösterme / Citations within Text

Dergimizde metin içi kaynak göstermede Chicago sistemi kullanılmaktadır. Ancak sosyal bilimlerin bazı alanlarında (sosyoloji, psikoloji, eğitim) makalenin içeriği gerektirdiğinde APA sistemi de kullanılabilir. (The Chicago system is used for in-text reference in our journal. However, in some fields of social sciences (sociology, psychology, education), the APA system can be used when the content of the article requires.)

1. KİTAP

Tek yazarlı

Gilbert Ryle, The Concept of Mind (London & New York: Routledge, 2009), 100.

Ryle, The Concept of Mind, 101.

Macit Gökberk, Felsefe Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001), 25.

Gökberk, Felsefe Tarihi, 30.

Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001.

Ryle, Gilbert. The Concept of Mind. London & New York: Routledge, 2009.

İki veya çok yazarlı

Alfred North Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica, 3 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1910), I, 15.

Whitehead & Russell, Principia Mathematica, II, 17.

Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000), 15.

Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, 20.

Çotuksöken, Betül & Saffet Babür. Ortaçağda Felsefe. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000.

Whitehead, Alfred North & Bertrand Russell. Principia Mathematica, 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer & Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), A51 / B75.

Kant, Critique of Pure Reason, B420.

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A. D. Woozley (New York: Meridian Book, 1974), 1.2.1.

Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1.2.2.

Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, tah. Muhsin Mehdî (Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983), 12.

Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, 13.

Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu (İstanbul: Metis Yayınları, 1998), 11.

Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, 14.

M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, haz. Nuri Çolak (İstanbul: İnsan Yayınları, 1984), 95.

10 Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, 98.

Ayer, Alfred Jules. Dil, Doğruluk ve Mantık. Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Metis Yayınları, 1998.

Fârâbî. Risâle fi’l-Akl. Tah. Muhsin Mehdî. Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983.

Günaltay, M. Şemseddin. Felsefe-i Ûlâ. Haz. Nuri Çolak. İstanbul: İnsan Yayınları, 1984.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Trans. Paul Guyer & Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Ed. A. D. Woozley. New York: Meridian Book, 1974.

Kitap bölümü, önsöz, giriş veya sunuş

Richard Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle,” Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence, ed. Richard Sorabji (New York: Cornell University Press, 1990), 17.

Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle,” 20.

George F. Hourani, “Introduction,” Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, trans. & ed. George F. Hourani (London: Luzac & Company, 1976), 3.

Hourani, “Introduction,” 5.

Şahabettin Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı,” Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani (Ankara: Vadi Yayınları, 2006), 100.

Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı,” 101.

Alparslan Açıkgenç, “Sunuş,” Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Cemaleddin Erdemci (Ankara: Vadi Yayınları, 2002), 15.

Açıkgenç, “Sunuş,” 17.

Açıkgenç, Alparslan. “Sunuş.” Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri. Çev. Cemaleddin Erdemci. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

Hourani, George F. “Introduction.” Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy. Trans. & ed. George F. Hourani. London: Luzac & Company, 1976.

Sorabji, Richard. “The Ancient Commentators on Aristotle.” Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence. Ed. Richard Sorabji. New York: Cornell University Press, 1990.

Yalçın, Şahabettin. “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı.” Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri. Ed. Nebil Reyhani. Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

2. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

Saul Kripke, “Russell's Notion of Scope,” Mind 114 (2005), 1010.

Kripke, “Russell's Notion of Scope,” 1015.

İlyas Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi,” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2012), 35.

Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi,” 37.

Altuner, İlyas. “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi.” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, 2012.

Kripke, Saul. “Russell's Notion of Scope.” Mind 114, 2005.

Elektronik makale

Ernest Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science,” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1, No 2 (2011), 13.

Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science,” 15.

Ömer Naci Soykan, “Sanat ve Hakikat,” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3, No 1 (2013), 145.

Soykan, “Sanat ve Hakikat,” 146.

Soykan, Ömer Naci. “Sanat ve Hakikat.” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3, No 1, 2013.

Wolf-Gazo, Ernest. “Metaphysical Presuppositions of Modern Science.” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1, No 2, 2011.

Popüler dergi veya gazete makalesi

Daniel Mendelsohn, “But Enough About Me,” New Yorker (January 25, 2010), 68.

Mendelsohn, “But Enough About Me,” 69.

Sheryl Gay Stolberg & Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times (February 27, 2010, Accessed February 28, 2010), http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Stolberg & Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.”

Mendelsohn, Daniel. “But Enough About Me.” New Yorker. January 25, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay & Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times. February 27, 2010, Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

3. DİĞER FORMLAR

Kitap tanıtımı

Marc McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian,” Metaphilosophy 39 (2008), 145.

McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism,” 147.

Kamuran Gökdağ, “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu,” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 2, No 1 (2012) 102.

Gökdağ, “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu,” 102.

Gökdağ, Kamuran. “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu.” Beytulhikme An International Journal of Philosophy 2, No 1, 2012.

McEvoy, Marc. “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian.” Metaphilosophy 39, 2008.

Tez veya proje

Roger Arriew, Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony, PhD Thesis (Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976) 10.

Arriew, Ockham’s Razor, 11.

Hacı Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Doktora Tezi (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013) 25.

Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, 29.

Arriew, Roger. Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony. PhD Thesis. Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976.

Kaya, Hacı. İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Konferans veya sempozyum sunusu

Recep Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination,” Society for Ricoeur Studies Conference (Virginia, USA: September 30-31, 2009).

Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy.”

Fatih Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü,” Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu (Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012).

Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü.”

Alpyağıl, Recep. “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination.” Society for Ricoeur Studies Conference. Virginia, USA: September 30-31, 2009.

Özkan, Fatih. “Dil ve Dünya Görüşü.” Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu. Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012.

İnternet sayfası

“Aristotle,” Accessed Date: 01.01.2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

“Aristotle,” http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

“Aristoteles,” Erişim Tarihi: 01.01.2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.

“Aristoteles,” http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.

“Aristoteles.” Erişim Tarihi: 01.01.2012. http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.

“Aristotle.” Accessed Date: 01.01.2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır .
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Yazarlar, telif hakkı ve tam yayın haklarını ellerinde tutabilmektedirler.

 

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.