İSLAM DÜNYASINDA COĞRAFYA İLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ / The Emergence and Development of the Geographical Knowledge in Islamic World

Mehmet Bölükbaşı

Öz


Bu çalışmada İslam dünyasında yazılmış coğrafi kaynakların tanıtımı ele alınmış ve Coğrafi eserlerin ortaya çıkış nedenleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca coğrafi çalışmaların tarih boyunca geçirdiği evrelere değinilmiştir. Bu bağlamda İslam Dünyasında Coğrafi çalışmaları tür ve şekilleri ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Çalışma çerçevesinde İslam Dünyasında yazılmış belli başlı Coğrafi kaynaklar hakkında genel bilgi de verilmeye çalışılmıştır.

*****

This study, focuses on the promotion of geographical sources and the reasons for the emergence of the Geographical works have been emphasized and it also referred to the phases throughout the history of geographical studies. In this regard type and form of geographical studies in Islamic world are set out in details. In the framework of the study, general information about the major geographical sources written in the Islamic world have also tried to provide.


Anahtar Kelimeler


Coğrafya, coğrafya ilmi, coğrafi çalışmalar, coğrafi kaynaklar, İslam dünyasında coğrafi çalışmalar / Geography, geography science, geogaphic studies, geographic sources, geographical studies in Islamic world

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu