GÜMÜŞHANE MÜZİK FOLKLORU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation of Gümüşhane Music Folklore

Emrah Kaya

Öz


Makalede ele alacağım konu başlıkları, Gümüşhane de var olan kırık hava, oyun havası ve uzun hava örnekleri çerçevesinde çizilecektir. Buna göre müzik kültürü, usul açısından (ritim), ağız yapısı açısından, ezgi yapıları ile makamsal özellikleri açısından ele alınarak incelenecektir. Bu esnada örnekler video ve grafiklerle desteklenecektir. Aynı zamanda müzik kültürünü yönlendiren çeşitli etmenler, diğer yörelerle benzeşen ve ayrılan yönlerde sunu esnasında değerlendirilecektir. Gümüşhane müziğine yön veren asıl önemli diğer bir husus da Gümüşhane yöre çalgılarıdır. Buna göre, kuşburnu düdüğü, gevreyik düdüğü, tulum, orta zurna, davul ve kemençe gibi çalgıların genel yapıları, bazılarının karşılaştırmalı ölçüleri ile kullanıldığı alanlar anlatılarak, çaldığı ezgilerden kesitler örneklenecektir. Bu çalgıların hangi yörelerde yer aldığı da harita üzerinde gösterilecektir.

*****

The following topics are covered in the article: kırık hava, oyun havası and uzun hava samples which exist in Gümüşhane. As a result, the music culture in Gümüşhane is going to be explored taking the rhythm, dialect of the region, the structure of its melody and tune taking into consideration. Also, the samples will be supported. Additionally, the factors which affect the music culture and the similarities and the differences of it with the other regions will be explored. Among the things which have a great impact on Gümüşhane music is the local instruments. So, the general structure of the instruments such as kuşburnu whistle, gevreyik whistle, tulum, middle zurna, drum and kemancha will be comparatively explained or extracts from the songs are going to be played live. Finally, all instruments will be illustrated on the map to make it possible for the researchers to obtain a higher picture of them.


Anahtar Kelimeler


Gümüşhane müzik folkloru, yöre çalgıları, gevreyik düdüğü, mey, tulum / Gümüşhane music folklore, local instruments, gevreyik whistle, mey, tulum.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu