Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi

Interdisciplinary Journal of Social Sciences


Sayı 15 (2024)


Kapak Sayfası